Aan alle betrokkenen

 

VERKLARING

Onder herroeping van alle eventuele eerdere verklaringen stellen wij aan als enig intermediair voor de behandeling van onze verzekeringen/ financiële producten:

Van Noort Financiële dienstverlening
Castor 2
7904KT Hoogeveen
verzekeren@vannoortfd.nl

Wij machtigen Van Noort Financiële dienstverlening en hun backoffice Financieel-Zeker om, namens ons, de volgende zaken voor beheer van onze verzekeringsportefeuille te mogen uitvoeren: 

  • het afsluiten van nieuwe of aanvullende verzekeringen/ financiële producten. 
  • het muteren, opzeggen of royeren van verzekeringen/ financiële producten.
  • het opvragen van informatie, gegevens, kopieën of polissen.
  • op te treden als onze belangenbehartiger. 

Wij verzoeken u om bovengenoemd intermediair alle medewerking te verlenen, uit te voeren wat zij vragen en in het bezit te stellen van opgevraagde stukken/ informatie. Met klem verzoeken wij om voor alle correspondentie bovengenoemd postadres te gebruiken.