Formulier Intermediairwijziging

  Naam verzekeraar: VCN Verzekeringen
  Adres: Postbus 130
  Postcode: 5670 AC
  Woonplaats: Nuenen
  Naam verzekeraar: Unigarant
  Adres: Postbus 50000
  Postcode: 7900 RP
  Woonplaats: Hoogeveen

  Maatschappij :

  Hoeveel polissen wilt u wijzigen/overzetten

  Pakketnummer/Polisnummer(s):
  Pakketnummer/Polisnummer(s):
  Pakketnummer/Polisnummer(s):

  In aanvulling op bovenstaande polisnummer(s) verzoekt verzekeringnemer eventuele andere polissen op naam van verzekeringnemer, tevens behorend tot de directe portefeuille bovengenoemde maatschappij, tegelijk om te zetten naar bovenstaande intermediair.

  Verzekeringnemer wenst geen contact met de voorgaande intermediair omtrent deze wijziging
  Gegevens ondergetekende, verzekeringnemer

  Ondergetekende, verzekeringnemer, verzoekt de bovenvermelde verzekeraar/volmacht de polis(sen) per direct om te zetten naar intermediair:

  Intermediairnummer : Financieel Zeker #01368
  Naam : Qualiora groep Veldhoven/ Producent Rob van Noort
  Intermediairnummer : Financieel Zeker #01364
  Naam : Unigarant/ Producent Rob van Noort